FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका स्थानिय संघ संस्थाहरु ७४/७५ 03/20/2018 - 10:40 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका स्थानिय संघ संस्थाहरु
कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका आमा समुहकाे विवरण ७४/७५ 03/20/2018 - 10:37 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका आमा समुहकाे विवरण
कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका ७४/७५ 03/20/2018 - 10:25 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका
कञ्चन गाउँपालिकाको संस्थागत विकास ७४/७५ 03/19/2018 - 12:47 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको संस्थागत विकास
कञ्चन गाउँपालिकाको धर्म संस्कृति पर्यटन तथा खेलकूद ७४/७५ 03/19/2018 - 12:24 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको धर्म संस्कृति पर्यटन तथा खेलकूद
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक तथा भौतिक विकास ७४/७५ 03/19/2018 - 12:04 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक तथा भौतिक विकास
कञ्चन गाउँपालिकामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य ७४/७५ 03/19/2018 - 11:50 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य
कञ्चन गाउँपालिकाको आधारभूत तथ्यांक ७४/७५ 03/19/2018 - 11:37 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आधारभूत तथ्यांक
कञ्चन गाउँपालिकामा बाल स‌ंजालको अवस्था ७४/७५ 03/19/2018 - 10:35 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकामा बाल स‌ंजालको अवस्था
कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका विद्यालय र सम्पर्क ७४/७५ 03/16/2018 - 11:18