FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:33 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:32 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:30 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:28 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन
कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता ७४/७५ 03/30/2018 - 14:25 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता
कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचार संहिता ७४/७५ 03/30/2018 - 14:23 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचार संहिता
कञ्चन गाउँपालिकाको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:21 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाकाे सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 02/24/2018 - 15:08 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाकाे शिक्षा एेन ७४/७५ 02/09/2018 - 14:49 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन

Pages