FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:08 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:39 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:38 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:37 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:35 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:33 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:32 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:30 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:28 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन
कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता ७४/७५ 03/30/2018 - 14:25 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता

Pages

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
शेर बहादुर चौधरी ९८१७४१८८६०
नगेन्द्र बहादुर लामिछाने ९८५७०१०१०५
दुर्गा सिंह क्षेत्री ९८५७०३४६२७
कृष्ण प्रसाद अधिकारी ९८५७०७५०६५

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
श्याम प्रसाद भुसाल ९८६८६०७६३१
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
यमकान्त पौडेल ९८५७०६७७४४