FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 12:05 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 12:26 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:16 PDF icon "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon घ वर्गको पहिलो संशोधन
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:12 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:08 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:39 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:38 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार तथा विपद व्यवस्थापन कार्यविधि
कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७४/७५ 03/30/2018 - 14:37 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि ७४/७५ 03/30/2018 - 14:35 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको एफ एम रेडियो कार्यविधि

Pages