FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा नियमावली २०७५ को पहिलो संसोधन। ७६/७७ 08/06/2019 - 13:15 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५ को पहिलो संसोधन।
आ.ब. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/27/2019 - 12:27 PDF icon बजेट-तथा-कार्यक्रम-१ Speech 075.076 -.pdf, PDF icon combinepdf.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को निति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 06/27/2019 - 12:24 PDF icon निति तथा कार्यक्रम०७५.०७६.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ७५/७६ 06/27/2019 - 12:22 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७6.pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक ७५/७६ 06/27/2019 - 12:14 PDF icon विनियोजन विधेयक 2076।077.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 12:05 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको विनियोजन विधेक २०७५
कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/20/2018 - 12:26 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:16 PDF icon "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, PDF icon घ वर्गको पहिलो संशोधन
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:12 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 13:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४

Pages

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
शेर बहादुर चौधरी ९८१७४१८८६०
नगेन्द्र बहादुर लामिछाने ९८५७०१०१०५
दुर्गा सिंह क्षेत्री ९८५७०३४६२७
कृष्ण प्रसाद अधिकारी ९८५७०७५०६५

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
सिता पौडेल खनाल ९८४७४२७३०६
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
पुष्पा पाण्डे ९८६७१२५७२२