FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३७९१५

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८४७४२९८३४, ९८५७०७१८३४
हरि नारायण थारु

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३७१२१

प्रवक्ता

फोन नं: ९८५७०७५०६५

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१७४१८८६०

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०१०१०५
दुर्गासिंह क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०३४६२७

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५७०७५०६५,९८४७२६००६५

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४६९२५६३६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८६७११५६१७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७०२४३०३

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८११९४२०२७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१५४०३१०१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०५४९४६१६

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०५४९०७६४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८०७५४२८४३

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४७२४४९८९

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४७३०४४८१

महिला सदस्य

फोन नं: ९८११४८८१३७

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८१६४०२१३४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६०९४५४१८

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८५७०३९७१०

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४४७७७३३१

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६७३३४७७७

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८०७४०६९५०

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४७०८९१४८

दलित महिला सदस्य

फोन नं: ९८६९३५८९५४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१५४८८८५४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६७१९२१२८

महिला सदस्य

फोन नं: ९८४६९२५८५३

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
शेर बहादुर चौधरी ९८१७४१८८६०
नगेन्द्र बहादुर लामिछाने ९८५७०१०१०५
दुर्गा सिंह क्षेत्री ९८५७०३४६२७
कृष्ण प्रसाद अधिकारी ९८५७०७५०६५

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
गंगा घिमिरे ९८47523183
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
राजेन्द्र  पौडेल ९८६७१५०८९३
पुष्पा पाण्डे ९८६७१२५७२२

हम्रो कार्यालय रहेको स्थान

मन्त्रालयहरुका Website

महत्वपुर्ण WEBSITES हरु