FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:33 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्ध्दन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:32 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्ध्दन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:31 PDF icon संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:30 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:30 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:30 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/15/2021 - 17:29 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७। ७७/७८ 04/15/2021 - 17:29 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf
कञ्चन गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, 2077 ७७/७८ 01/24/2021 - 11:43 PDF icon कञ्चन गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी मिलान कार्यविधि पहिलो संशोधन २०७७ ७७/७८ 07/30/2020 - 19:27 PDF icon कार्यविधि पहिलो संसोधन.pdf

Pages

वडा अध्यक्ष र सचिवहरु

वडा अध्यक्षहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
हरि नारायण चौधरी ९८५७०३७१२१
शेर बहादुर चौधरी ९८१७४१८८६०
नगेन्द्र बहादुर लामिछाने ९८५७०१०१०५
दुर्गा सिंह क्षेत्री ९८५७०३४६२७
कृष्ण प्रसाद अधिकारी ९८५७०७५०६५

वडा सचिवहरुको बिवरण

वडा नाम फोन नम्बर
वृष बहादुर पुलामि ९८५७०३७३००
सिता पौडेल खनाल ९८४७४२७३०६
चक्रपाणी पौडेल ९८४७२५५२७९
लक्ष्मण भण्डारी ९८६३४६८६७१
पुष्पा पाण्डे ९८६७१२५७२२

हम्रो कार्यालय रहेको स्थान

मन्त्रालयहरुका Website

महत्वपुर्ण WEBSITES हरु